Senate Members
SENATE MEMBERS

 
 • Professor Puan Sri Datuk Dr Junainah Abd Hamid (Vice-Chancellor)
 • Dato' Sharifah Huda Engku Muda
 • Dato' Zokrie Othman
 • Professor Dato' Dr Md. Gapar Md. Johar
 • Professor Dr Abdol Ali Khatibi
 • Professor Dr Nordin Othman
 • Professor Dr Norhisham Mohamad
 • Professor Dr Eddy Yusuf
 • Dato' Dr Lailanor Ibrahim
 • Associate Professor Arfah Kassim
 • Masjuita Mustaffa
 • Dato' Rosli Yusuf
 • Associate Professor Dr Halinah Atan
 • Norhayati Abu Bakar
 • Suzana Hamzah